• دوچرخه فلش Supper Light

  قیمت: 4,000,000
  کاربری: دوچرخه جاده
  سایز: 28
  وضعیت موجودی: ناموجود
  دوچرخه کورسی تنه کربن، دارای شانژمان شیمانو تیاگرا 20 دنده
  مشاهده محصول
 • دوچرخه فلش Pro

  قیمت: 2,750,000
  کاربری: دوچرخه جاده
  سایز: 28
  وضعیت موجودی: ناموجود
  دوچرخه کورسی تنه آلومنیوم، دارای شانژمان شیمانو تیاگرا 30 دنده
  مشاهده محصول
 • دوچرخه فلش Advance

  قیمت: 2,100,000
  کاربری: دوچرخه جاده
  سایز: 28
  وضعیت موجودی: ناموجود
  دوچرخه کورسی تنه آلومنیوم، دارای شانژمان شیمانو سرا (Sora) 18 دنده
  مشاهده محصول
 • دوچرخه فلش Advanture Road

  قیمت: 2,100,000
  کاربری: دوچرخه توریستی
  سایز: 28
  وضعیت موجودی: ناموجود
  دوچرخه تورسیتی 27 دنده، دارای سِت دنده شیمانو آسرا، دوشاخ سانتور، سیستم ترمز هیدرولیکی شیمانو
  مشاهده محصول
 • دوچرخه فلش Advanture City

  قیمت: 1,550,000
  کاربری: دوچرخه شهری
  سایز: 28
  وضعیت موجودی: ناموجود
  دارای سیستم ترمز هیدرولیکی شیمانو، شانژمان 24 دنده آسرا (Acera)، دوشاخ فلش شهری.
  مشاهده محصول
 • دوچرخه فلش Lifestyle Road

  قیمت: 1,650,000
  کاربری: دوچرخه توریستی
  سایز: 28
  وضعیت موجودی: ناموجود
  دوچرخه توریستی، دارای دوشاخ کمک دار، شانژمان 24 دنده آلتوس، سیستم ترمز دیسکی مکانیکی.
  مشاهده محصول
 • دوچرخه فلش Lifestyle City

  قیمت: 1,450,000
  کاربری: دوچرخه شهری
  سایز: 28
  وضعیت موجودی: ناموجود
  دوچرخه شهری با طراحی کم نظیر منطبق بر استاندارد های جهانی
  مشاهده محصول