• دوچرخه ترینکس D790

  قیمت: 1,580,000
  کاربری: دوچرخه کوهستان
  سایز: 29
  وضعیت موجودی: موجود
  دارای دوشاخ سانتور با قابلیت قفل شدن، ترمز های هیدرولیکی تکترو، شانژمان 27 دنده آلتوس.
  مشاهده محصول
 • دوچرخه ترینکس Touring 1

  قیمت: 1,080,000
  کاربری: دوچرخه توریستی
  سایز: 26
  وضعیت موجودی: موجود
  دارای دوشاخ ترینکس کمک دار، ترمز های دیسکی مکانیکی، شانژمان 21 دنده تورنی
  مشاهده محصول
 • دوچرخه ترینکس Touring 2

  قیمت: 1,330,000
  کاربری: دوچرخه توریستی
  سایز: 26
  وضعیت موجودی: موجود
  دارای دوشاخ اودسا با قابلیت قفل شدن، ترمز دیسکی مکانیکی تکترو، شانژمان 25 دنده آلتوس
  مشاهده محصول
 • دوچرخه ترینکس X1s سایز 27.5 مدل 2015

  قیمت: 1,180,000
  کاربری: دوچرخه کوهستان
  سایز: 27.5
  وضعیت موجودی: ناموجود
  دارای دوشاخ سانتور با قابلیت قفل شدن، ترمز های هیدرولیکی شیمانو، شانژمان 24 دنده آلتوس.
  مشاهده محصول
 • دوچرخه ترینکس X6 مدل 2015

  قیمت: 1,780,000
  کاربری: دوچرخه کوهستان
  سایز: 26
  وضعیت موجودی: ناموجود
  دارای دوشاخ سانتور با قابلیت قفل شدن، ترمز های هیدرولیکی شیمانو، شانژمان 27 دنده آلتوس.
  مشاهده محصول
 • دوچرخه ترینکس X7 مدل 2015

  قیمت: 1,980,000
  کاربری: دوچرخه کوهستان
  سایز: 26
  وضعیت موجودی: ناموجود
  دارای دوشاخ سانتور به همراه ریموت روی فرمان، ترمز های هیدرولیکی شیمانو، شانژمان 30 دنده دئور.
  مشاهده محصول
 • دوچرخه ترینکس C600

  قیمت: 1,400,000
  کاربری: دوچرخه کوهستان
  سایز: 27.5
  وضعیت موجودی: ناموجود
  دارای دوشاخ سانتور با قابلیت قفل شدن، ترمز های هیدرولیکی شیمانو، شانژمان 27 دنده آسرا.
  مشاهده محصول