• دوچرخه رپیدو R1 سایز 26

  قیمت: 850,000
  کاربری: دوچرخه حرفه ای (میان رده ای)
  سایز: 26
  وضعیت موجودی: موجود
  دارای دوشاخ رپیدو قفل دار، ترمز های لقمه ای، شانژمان 21 دنده شیمانو تورنی
  مشاهده محصول
 • دوچرخه رپیدو R2L سایز 26

  قیمت: 850,000
  کاربری: دوچرخه بانوان
  سایز: 26
  وضعیت موجودی: موجود
  دارای دوشاخ رپیدو قفل دار، ترمز های لقمه ای، شانژمان 21 دنده شیمانو تورنی.
  مشاهده محصول
 • دوچرخه رپیدو R3 سایز 26

  قیمت: 870,000
  کاربری: دوچرخه حرفه ای (میان رده ای)
  سایز: 26
  وضعیت موجودی: موجود
  دارای دوشاخ رپیدو قفل دار، ترمز های دیسکی مکانیکی، شانژمان 21 دنده شیمانو تورنی
  مشاهده محصول
 • دوچرخه رپیدو R5 سایز 26

  قیمت: 1,030,000
  کاربری: دوچرخه کوهستان
  سایز: 26
  وضعیت موجودی: موجود
  دارای دوشاخ رپیدو قفل دار، ترمز های دیسکی مکانیکی، شانژمان 24 دنده شیمانو آلتوس.
  مشاهده محصول
 • دوچرخه رپیدو R6 سایز 26

  قیمت: 1,050,000
  کاربری: دوچرخه کوهستان
  سایز: 26
  وضعیت موجودی: موجود
  دارای دوشاخ رپیدو قفل دار، ترمز های دیسکی مکانیکی، شانژمان 24 دنده شیمانو آسرا.
  مشاهده محصول
 • دوچرخه رپیدو Pro4 سایز 26

  قیمت: 1,410,000
  کاربری: دوچرخه کوهستان
  سایز: 26
  وضعیت موجودی: موجود
  دارای دوشاخ سانتور قفل دار، ترمز های هیدرولیکی شیمانو، شانژمان 27 دنده شیمانو آلتوس.
  مشاهده محصول
 • دوچرخه رپیدو Pro6 سایز 26

  قیمت: 1,580,000
  کاربری: دوچرخه کوهستان
  سایز: 26
  وضعیت موجودی: موجود
  دارای دوشاخ سانتور قفل دار، ترمز های هیدرولیکی شیمانو، شانژمان 27 دنده شیمانو آلیویو.
  مشاهده محصول