• دوچرخه فلش Race 1

  قیمت: 2,050,000
  کاربری: دوچرخه کوهستان
  سایز: 27.5
  وضعیت موجودی: موجود
  دارای سیستم ترمز هیدرولیکی شیمانو، شانژمان 20 دنده دئور (Deor)، دوشاخ سانتور + ریموت روی فرمان.
  مشاهده محصول
 • دوچرخه فلش Race 2

  قیمت: 1,730,000
  کاربری: دوچرخه کوهستان
  سایز: 27.5
  وضعیت موجودی: موجود
  دارای سیستم ترمز هیدرولیکی شیمانو، شانژمان 27 دنده آلیویو (Alivio)، دوشاخ سانتور + ریموت روی فرمان.
  مشاهده محصول
 • دوچرخه فلش Race 3

  قیمت: 1,400,000
  کاربری: دوچرخه کوهستان
  سایز: 27.5
  وضعیت موجودی: موجود
  دارای سیستم ترمز هیدرولیکی شیمانو، شانژمان 27 دنده آسرا (Acera)، دوشاخ سانتور با قابلیت قفل شدن.
  مشاهده محصول
 • دوچرخه فلش Race 4

  قیمت: 1,100,000
  کاربری: دوچرخه کوهستان
  سایز: 27.5
  وضعیت موجودی: موجود
  دارای سیستم ترمز هیدرولیکی نات، شانژمان 24 دنده آسرا (Acera)، دوشاخ فلش با قابلیت قفل شدن.
  مشاهده محصول
 • دوچرخه فلش Race 5

  قیمت: 1,100,000
  کاربری: دوچرخه کوهستان
  سایز: 27.5
  وضعیت موجودی: موجود
  دارای سیستم ترمز هیدرولیکی نات، شانژمان 27 دنده آلتوس (Altus)، دوشاخ فلش با قابلیت قفل شدن.
  مشاهده محصول
 • دوچرخه فلش Race 6

  قیمت: 1,000,000
  کاربری: دوچرخه کوهستان
  سایز: 27.5
  وضعیت موجودی: موجود
  دارای سیستم ترمز هیدرولیکی نات، شانژمان 24 دنده آلتوس (Altus)، دوشاخ فلش با قابلیت قفل شدن.
  مشاهده محصول
 • دوچرخه فلش Challaenger

  قیمت: 3,100,000
  کاربری: دوچرخه کوهستان
  سایز: 27.5
  وضعیت موجودی: موجود
  دوچرخه ای کم نظیر از جنس کربن! با قیمتی استثنایی و لوازم فوق العاده شیمانو دئور
  مشاهده محصول