• دوچرخه فلش Wind 1

  قیمت: 1,200,000
  کاربری: دوچرخه بانوان
  سایز: 26
  وضعیت موجودی: ناموجود
  دارای سیستم ترمز هیدرولیکی نات، شانژمان 27 دنده آلتوس (Altus)، دوشاخ فلش با قابلیت قفل شدن.
  مشاهده محصول
 • دوچرخه فلش Wind 2

  قیمت: 1,150,000
  کاربری: دوچرخه بانوان
  سایز: 26
  وضعیت موجودی: ناموجود
  دارای سیستم ترمز هیدرولیکی نات، شانژمان 24 دنده آلتوس (Altus)، دوشاخ فلش با قابلیت قفل شدن.
  مشاهده محصول
 • دوچرخه فلش Wind 3

  قیمت: 840,000
  کاربری: دوچرخه بانوان
  سایز: 26
  وضعیت موجودی: ناموجود
  دارای سیستم ترمز لقمه ای، شانژمان 21 دنده تورنی (Tourny)، دوشاخ کمک دار فلش با قابلیت قفل شدن.
  مشاهده محصول
 • دوچرخه رپیدو R2L سایز 26

  قیمت: 850,000
  کاربری: دوچرخه بانوان
  سایز: 26
  وضعیت موجودی: ناموجود
  دارای دوشاخ رپیدو قفل دار، ترمز های لقمه ای، شانژمان 21 دنده شیمانو تورنی.
  مشاهده محصول
 • دوچرخه رپیدو Pro2L سایز 26

  قیمت: 1,130,000
  کاربری: دوچرخه بانوان
  سایز: 26
  وضعیت موجودی: ناموجود
  دارای دوشاخ رپیدو قفل دار، ترمز های هیدرولیکی نات، شانژمان 24 دنده شیمانو آسرا.
  مشاهده محصول