• دوچرخه فلش Supper Light

  قیمت: 3,800,000
  کاربری: دوچرخه جاده
  سایز: 28
  وضعیت موجودی: موجود
  دوچرخه کورسی تنه کربن، دارای شانژمان شیمانو تیاگرا 20 دنده
  مشاهده محصول
 • دوچرخه فلش Pro

  قیمت: 2,550,000
  کاربری: دوچرخه جاده
  سایز: 28
  وضعیت موجودی: موجود
  دوچرخه کورسی تنه آلومنیوم، دارای شانژمان شیمانو تیاگرا 30 دنده
  مشاهده محصول
 • دوچرخه فلش Advance

  قیمت: 1,920,000
  کاربری: دوچرخه جاده
  سایز: 28
  وضعیت موجودی: موجود
  دوچرخه کورسی تنه آلومنیوم، دارای شانژمان شیمانو سرا (Sora) 18 دنده
  مشاهده محصول