• دوچرخه ترینکس Touring 1

  قیمت: 1,080,000
  کاربری: دوچرخه توریستی
  سایز: 26
  وضعیت موجودی: ناموجود
  دارای دوشاخ ترینکس کمک دار، ترمز های دیسکی مکانیکی، شانژمان 21 دنده تورنی
  مشاهده محصول
 • دوچرخه ترینکس Touring 2

  قیمت: 1,330,000
  کاربری: دوچرخه توریستی
  سایز: 26
  وضعیت موجودی: ناموجود
  دارای دوشاخ اودسا با قابلیت قفل شدن، ترمز دیسکی مکانیکی تکترو، شانژمان 25 دنده آلتوس
  مشاهده محصول
 • دوچرخه فلش Advanture Road

  قیمت: 2,100,000
  کاربری: دوچرخه توریستی
  سایز: 28
  وضعیت موجودی: ناموجود
  دوچرخه تورسیتی 27 دنده، دارای سِت دنده شیمانو آسرا، دوشاخ سانتور، سیستم ترمز هیدرولیکی شیمانو
  مشاهده محصول
 • دوچرخه فلش Lifestyle Road

  قیمت: 1,650,000
  کاربری: دوچرخه توریستی
  سایز: 28
  وضعیت موجودی: ناموجود
  دوچرخه توریستی، دارای دوشاخ کمک دار، شانژمان 24 دنده آلتوس، سیستم ترمز دیسکی مکانیکی.
  مشاهده محصول