• دوچرخه فلش Supper Light

  قیمت: 4,000,000
  کاربری: دوچرخه جاده
  سایز: 28
  وضعیت موجودی: ناموجود
  دوچرخه کورسی تنه کربن، دارای شانژمان شیمانو تیاگرا 20 دنده
  مشاهده محصول
 • دوچرخه فلش Pro

  قیمت: 2,750,000
  کاربری: دوچرخه جاده
  سایز: 28
  وضعیت موجودی: ناموجود
  دوچرخه کورسی تنه آلومنیوم، دارای شانژمان شیمانو تیاگرا 30 دنده
  مشاهده محصول
 • دوچرخه فلش Advance

  قیمت: 2,100,000
  کاربری: دوچرخه جاده
  سایز: 28
  وضعیت موجودی: ناموجود
  دوچرخه کورسی تنه آلومنیوم، دارای شانژمان شیمانو سرا (Sora) 18 دنده
  مشاهده محصول